TH | EN
บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายกรดซัลฟูริกและสารส้มให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม  อาทิ การผลิตน้ำ สารเติมแต่งอาหาร แบตเตอรี่ เยื่อกระดาษ ปิโตรเคมี ยาง การเคลือบผิวโลหะ การบำบัดน้ำเสีย การผลิตไฟฟ้า เป็นต้น เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการแบบมืออาชีพในการจัดหาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย เครื่องหมายฮาลาล และ มาตรฐาน ISO9001:2015 ISO14001:2015 นอกจากนี้ เรายังให้การอบรมความรู้เฉพาะทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเคมีภัณฑ์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
เลื่อนไปด้านบน